Koupit knihy

Kaliopi Chamonikola

česká, 1954


Nahrávám...

Životopis

Kaliopi Chamonikola (též Chamonikolasová, * 17. listopadu 1954 Brno) je česká (moravská) historička a teoretička umění řeckého původu. Specializovala se zejména na umění pozdního středověku, její rozsah je ale větší. V minulosti byla ředitelkou Moravské galerie v Brně a v současnosti je docentkou na katedře dějin umění FF Masarykovy univerzity. Byla inspirátorkou a spoluautorkou rozsáhlého výstavního a vědeckého projektu Od gotiky k renesanci 1400–1550.
cs.wikipedia.org/wiki/Kaliopi_Chamonikola
Vzdělání:
1970–74 Střední škola uměleckých řemesel, Brno
1974–79 Filozofická fakulta UJEP (dnes Masarykova univerzita), Brno –obor dějiny umění
1982 titul PhDr.
2001 titul PhD.

Profesionální praxe:
1979–85 odborná pracovnice Okresního muzea Brno-venkov v Ivančicích
od roku 1986 kurátorka sbírky starého umění v Moravské galerii v Brně
1992–95 externí přednášející dějin středověkého umění na ústavu dějin umění, FF MU Brno
od května 1997 ředitelka Moravské galerie v Brně

Ocenění a granty:
1992 Cena Josefa Krásy (udělovaná mladým českým historikům umění za jejich přínos odborné vědeckovýzkumné činnosti)
1992–93 grant Středoevropské univerzity (Research Support Scheme) na výzkumný projekt „Nicolaus Gerhaert z Leydenu a moravské prostředí"
1993 studijní pobyt na „Institut für Kunstgeschichte" Vídeňské univerzity
1995 studijní pobyt v Rakousku, s příspěvkem „Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut" v Brně
1996–97 grant Středoevropské univerzity na výzkumný projekt „Triforium Svatovítské katedrály v Praze"

Odborná specializace:
Středoevropské umění pozdního středověku, současná umělecká tvorba

Další profesionální aktivity:
1998–2000 členka dramaturgické rady „Praha – Evropské město kultury 2000" (garant oboru muzea a galerie).
Současně členství v ediční radě časopisu Umění (vyd. Ústav dějin umění AV ČR), členství ve vědecké radě a v nákupní komisi Národní galerie v Praze, Bulletinu Moravské galerie v Brně, atd.
Členství v různých poradních orgánech, akvizičních komisích apod.
http://www.old.bienale-brno.cz/2002/B_INFORMACE/chamonikola_cz.html(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaliopi_Chamonikola ,http://www.old.bienale-brno.cz/2002/B_INFORMACE/chamonikola_cz.html)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973