Jurij Dmitrijevič Edelman

Jurij Dmitrijev · Jurij Dmitrijevič Dmitrijev pseudonymy

ruská, 1926 - 1989

Nahrávám...

Životopis

Jurij Dmitrijevič Dmitrijev (rusky: Юрий Дмитриевич Дмитриев), vlastním příjmením Edelman (Эдельман) (30.4.1926 — 1989) byl ruský přírodovědec a autor přírodovědných knih uznávaný jak v Sovětském svazu tak i za hranicemi. Oplýval prý přesností vědce a obrazností básníka.
Narodil se v rodině lékaře, účastnil se Velké vlastenecké války a poté spolupracoval s novinami Moskovskij komsomolec a studoval filologickou fakultu Moskevské státní univerzity a zároveň vyučoval ruský jazyk a literaturu.
Napsal desítky knih pro děti i dospělé, v nichž se projevil jako talentovaný vypravěč a popularizátor. Edice Žijeme na jedné planetě, kam patří encyklopedie Savci, Ptáci, Obojživelníci a plazi, Ryby a Hmyz, si klade náročný cíl a to shromáždit k danému zématu informace o výsledcích vědeckých výzkumů posledních let a podat je novou, svěží formou, která by je odlišila od jiných, podobných knih. Chce vzbudit v čtenáři pocit mravní odpovědnosti, hluboký vztah ke všemu živému a především potřebu chránit život ve všech jeho podobách.

Zdroj životopisu: https://bit.ly/2MPWlqz

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015