Jurij Dmitrijev

ruská, 1926 - 1989 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Jurij Dmitrijevič Dmitrijev je autorem uznávaným jak v Sovětském svazu tak i za hranicemi. Napsal desítky knih pro děti i dospělé, v nichž se projevil jako talentovaný vypravěč a popularizátor. Edice Žijeme na jedné planetě, kam patří encyklopedie Savci, Ptáci, Obojživelníci a plazi, Ryby a Hmyz, si klade náročný cíl a to shromáždit k danému zématu informace o výsledcích vědeckých výzkumů posledních let a podat je novou, svěží formou, která by je odlišila od jiných, podobných knih. Chce vzbudit v čtenáři pocit mravní odpovědnosti, hluboký vztah ke všemu živému a především potřebu chránit život ve všech jeho podobách.

Populární autoři:

Boris Strugackij

1933 - 2012