Koupit knihy

Juraj Macák

slovenská, 1909 - 2010


Nahrávám...

Životopis

Po maturite študoval na vojenskej akadémii, ako dôstojník vstúpil do seminára a študoval teológiu na Karlovej univerzite v Prahe. Za kňaza ho vysvätil biskup Jozef Čársky 10. februára 1935 v Košiciach.
V rokoch 1935-1937 pôsobil ako kaplán v Trebišove, v r. 1937 v Košiciach, odkiaľ musel po pričlenení Košíc k Maďarsku v r. 1938 ako prvý slovenský kňaz odísť. V rokoch 1938-1942 bol kaplánom v Prešove, od r. 1942 bol farárom v Kamenici nad Cirochou, kde sa od r. 1947 stal dekanom. V r. 1950 odmietol podpísať katolícku akciu, preto ho zaistili a vzali do väzby v Prešove, kde bol päť mesiacov na samotke. Trápili ho výsluchmi a zimou. Trest si odpykával v tábore v Novákoch, potom v Močenku, odkiaľ v r. 1951 utiekol spolu s Antonom Botekom. Skrýval sa v Myslave a u brata v Lorinčíku. V r. 1952 ho opäť odsúdili a uväznili v Ilave, Plzni a Mladej Boleslavi, v r. 1953 ho prepustili na amnestiu. Do r. 1957 pracoval vo výrobe, potom bol farárom v Šarišských Dravciach a v Michaloku (1966). Aj neskôr bol prenasledovaný. Obvinili ho zo štvania proti socialistickému zriadeniu po dvoch kázňach: pri pohrebe istého komunistu v Krivanoch, keď zastupoval miestneho farára a pri pohrebe kňaza Antona Hudáka v Myslave. Musel opustiť Šarišské Dravce a nastúpil do farnosti v maďarsky hovoriacej obci Brehov. Od r. 1987 žil na dôchodku v Kapušanoch pri Prešove. Zomrel vo veku 101 rokov, je pochovaný v rodisku.

Bol oduševneným historikom a archeológom, dlhé roky spolupracoval najmä s profesorom Vojtechom Budinským-Kričkom a s košickým pracoviskom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Bol členom Slovenskej archeologickej spoločnosti. Vykonal mnohé archeologické výskumy a výsledky publikoval v početných článkoch a štúdiách v rôznych časopisoch a zborníkoch, ako napríklad Z dávnej minulosti Vranova nad Topľou a jeho okolia (1979), Ku dávnoveku Chmeľová (1985), Z dejín Toryského archidiakonátu (1994); a najmä v knihách, ktoré vydával väčšinou vlastným nákladom: Bohatier z Maglovca (1992), Na prelome vekov (1993), K dávnoveku Šariša s poukázaním na veľkomoravské osídlenie (1997), Šariš v borbe o národnú slobodu a samostatnosť (1998) a Východné Slovensko v dobe veľkomoravskej (1998). Svojou prácou značne prispel k poznaniu praveku a istých oblastí cirkevných dejín východného Slovenska. V rokoch 1940-1948 i neskôr mnoho prispieval do Katolíckych novín a do Duchovného pastiera. V rokoch 1946-1948 redigoval spolu s A. Izakovičom časopis Slovenský orol.(zdroj životopisu: https://www.knihydominikani.sk/hlavna_bibl_b4?autor_id=686)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.