Juraj Andričík

slovenská, 1937

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 28. apríla 1937 v Bežovciach v roľníckej rodine. Do základnej školy chodil v rodisku, zmaturoval roku 1955 na Gymnáziu v Sobranciach. Po maturite jeden školský rok učil na základnej škole v rodnej obci. V rokoch 1956-1960 študoval na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe. Po skončení vysokoškolského štúdia a absolvovaní základnej vojenskej služby bol rok gymnaziálnym profesorom v Sobranciach. V rokoch 1963-1978 učil na Strednej priemyselnej škole chemickej v Humennom. Potom bol šesť rokov (1978-1983) v slobodnom povolaní ako prekladateľ umeleckej literatúry. Roku 1983 sa stal redaktorom literárno-dramatickej redakcie Slovenského rozhlasu v Košiciach, kde pôsobí doteraz.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996