Julius Evola

italská, 1898 - 1974

Nahrávám...

Životopis

Giuliano (jméno si později pozměnil, patrně pod vlivem římské tradice na Julius) Cesare Andrea Evola se narodil v květnu roku 1898 v Říme. Zemřel tamtéž v červnu 1974 po třiceti letech upoutání na invalidní vozík poté, co byl v roce 1944 vážně zraněn při bombardování Vídně. V mládí se zabýval poezií, patřil k hnutí Dada, v první světové válce narukoval a sloužil jako důstojník u dělostřelectva. Po válce se začal silně zajímat o esoterismus, v roce 1927 se v Říme stal spoluzakladatelem okultně-esoterního intelektuálního kroužku UR (později přejmenován na KRUR). V době fašistického režimu Evola projevil jisté pro-režimní sympatie, ale brzy se svým pojetím „duchovního fašismu“ dostal do sporů s vládními představiteli a perzekuce jej uchránily pouze sympatie vlivných italských fašistů.

Evola postupem času fašismus odmítl. Nikoli z antifašistických pohnutek, ale spíše z motivace „superfašistické“ – ne ve smyslu většího teroru a násilí, ale především dotažení antimaterialistické, antirovnostářské a romantické revolty k dokonalosti – to si Evola zpočátku od fašismu sliboval.

Ve třicátých letech bylo jistým projevem jeho zklamání dílo „Pohanský imperialismus“ kde se poprvé vztáhl k extrémně transcendentalisticky pojatému světu. Poprvé se zde objevuje myšlenka krize západní kultury (mimochodem se objevila už dříve – ve slavné knize Oswalda Spenglera „Zánik západu“, které Evola také přeložil do italštiny), odpor k demokracii, pokroku a výrazný spiritualismus. Jeho nejslavnější období přichází bezpochyby po válce, kdy sepisuje svá zásadní díla „Lidé uprostřed ruin“, „Vzpoura proti modernímu světu“, „Jízda na Tygru“, nebo právě zmíněná „Metafyzika sexu.“ Je nutno zdůraznit, že Evolovo dílo bylo motivací krajně-pravicových skupinek a některé knihy se staly doslova biblí „pravicového terorismu“ (poválečné útoky Ordine Nuovo), samotný autor tyto aktivity ovšem nepodporoval. Zajímavé je, že Evola vzbudil široký zájem (nejenom u pravicového čtenářstva) po roce 1968, kdy se jeho antikapitalistická kniha „Jízda na tygru“ stala v mnohém inspirující.

Zdroj životopisu: deliandiver.org

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994