Július Balco

slovenská, 1948

Nahrávám...

Životopis

Oblasti záujmu:
próza, literatúra pre deti a mládež

Životopis autora:
Narodil sa 28. februára 1948 v Cíferi. Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1966 – 1971. V rokoch 1973 – 1998 pracoval ako redaktor literárnych časopisov Romboid a Literika. Dnes je redaktorom časopisu Národná osveta. Žije v Pezinku.

Literárna tvorba – próza:
Voskovožlté jablko (1976), Husle s labutím krkom (1979), Ležoviská (1986), Cestujúci tam a späť (1988), Diablova trofej (2006), Žlté ruže (2009)

Literárna tvorba - pre deti a mládež:
Strigôňove Vianoce (1991), Strigôňove prázdniny (1994), Strigôňov rok (1999), Vrabčí kráľ (2004)

Charakteristika tvorby:
Tvorba Júliusa Balcu si zasluhuje väčšiu pozornosť, ako by sa mohlo zdať z počtu vydaných kníh - ide o svojbytného, vyhraneného a umelecky zrelého prozaika. Vytvára jedinečnú atmosféru s hlbokým ponorom do vnútorného sveta postáv a sugestívne rozpráva príbehy a rozohráva situácie s cieleným morálno-hodnotovým zámerom. Knižne debutoval novelou Voskovožlté jablko, tematicky čerpajúcej z obdobia druhej svetovej vojny. Otvoril však celkom iný, netradičný a neheroický prístup k vojnovej problematike. Vojnové udalosti sú naliehavo prítomným a znepokojujúcim pozadím, ale hlavným problémom je morálny konflikt hlavného hrdinu medzi občianskou povinnosťou a láskou k synovi, zodpovednosťou za jeho život. Kompozícia novely je postavená na vnútornom zápase správania sa a rozhodovania človeka v krízových situáciách vojny, vo vzťahu k základným ľudským hodnotám. Druhá kniha J. Balcu Husle s labutím krkom čerpá z prostredia života Cigánov bohaté filozoficko-symbolické pletivo: cigánska muzika, láska mladého huslistu k Šáre, inštinkt, hra vášní, široká cigánska duša, husle, voz, žena, cesta, britva, krčma, príroda, spojené s otázkou slobody a voľnosti, s tragikou všadeprítomnej smrti, zápasom, o vlastnú existenciu. Balco tak vytvoril nádherný baladický typ ľudí s horúcim srdcom, svojskou morálkou, milujúcich život, trpiacich, ale cieľavedomých, ktorí chcú byť v živote užitoční.Tretia kniha Cestujúci tam a späť vychádza z intelektuálneho prostredia. Láska, smrť, agresivita, túžby a snové vízie, ale najmä retrospektívne účtovanie morálnych a životných hodnôt v rovine minulosť – prítomnosť – budúcnosť tvoria základnú osnovu novely. V poviedkovej knihe Ležoviská stvárnil pestrú paletu typov a charakterov ľudí našej doby a ich vnútorný pocitový svet.
Viktor Timura

Preložené diela:
Husle s labutím krkom (1982, po nemecky)
Voskovožlté jablko (1983, po rusky)
Vrabčí kráľ (2007, po poľsky)

Zdroj životopisu: http://www.litcentrum.sk

Populární autoři: