Koupit knihy

Jozef Sokol

slovenská, 1946


Nahrávám...

Životopis

Doc. MVDr. Jozef Sokol, DrSc., sa narodil 13. januára 1946 vo Vlčkovciach, okres Trnava. Po absolvovaní Vysokej školy veterinárnej v Brne roku 1970 pracoval v Okresnom veterinárnom zariadení v Trnave. Bol zakladateľom a dlhoročným riaditeľom Ústavu zoohygieny a veterinárnej techniky v Trnave. Oblasť hygieny chovu zvierat introdukoval do systému práce Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky. Okrem vedeckej a výskumnej činnosti je aktívny aj v pedagogickej práci. Externe pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach a Univerzite veterinárnej a farmaceutickej v Brne. Je autorom a spoluautorom viacerých knižných publikácií, pôvodných vedeckých prác, výskumných úloh, koncepcií, odborných štúdií a projektov z oblasti veterinárnej hygieny, výživy a prevencie chorôb hospodárskych zvierat. Doktorskú dizertáciu obhájil v odbore epizootológia a zoohygiena.(zdroj životopisu: Kniha Anaeróbne infekcie hosp...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938