Koupit knihy

Jozef Leščinský

slovenská, 1955 - 2021


Nahrávám...

Životopis

Pochádza z obce Chmiňany pri Prešove. Za kňaza bol vysvätený v roku 1981 v Rožňavskej diecéze. V rokoch 1990 – 1993 absolvoval postgraduálne štúdium biblickej teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Po návrate pôsobil ako farár v Krompachoch a pedagóg na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. V rokoch 1996 – 1999 viedol Katolícke biblické dielo vo Svite. Potom sa stal pedagógom na Teologickom inštitúte v Košiciach, po jeho transformovaní na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity sa stal vedúcim katedry biblických vied. Zároveň bol šéfredaktorom časopisu pre kresťanskú kultúru Verbum. V roku 2010 ho prezident vymenoval za vysokoškolského profesora, až do odchodu do dôchodku prednášal na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria odborné publikácie Dynamická antropológia Biblie, Hermeneutika (krátky náčrt dejín interpretácie), História textu a jeho edukačné presahy, ale aj zbierka esejí Perlový náhrdelník.(zdroj životopisu: https://www.postoj.sk/autor/jozef-lescinsky)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Terry Pratchett

1948 - 2015