Jozef Hvišč

slovenská, 1935 statistiky · web

Nahrávám...

Životopis

Jozef Hvišč sa narodil 24.4.1935 v Kurime. Roku 1955 zmaturoval na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor rezbárstvo. Potom rok pracoval v Závodoch umeleckého priemyslu v Moravských Budějoviciach a rok v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Študoval slovenčinu a poľštinu na FF UK v Bratislave. Potom sa stal štipendistom a od roku 1964 vedeckým ašpirantom Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV a od roku 1973 vedeckým pracovníkom Literárnovedného ústavu SAV. Roku 1990 sa stal vedúcim Katedry slovanských filológií, roku 1992 docentom a roku 1996 profesorom na FF UK, kde prednáša teóriu literárnej komparatistiky a dejiny poľskej literatúry.

Venuje literárno-historickému výskumu slovensko-poľských vzťahov a dejinám poľskej literatúry. V rámci dejín slovenskej literatúry sa zameriava najmä na monografický výskum slovenského romantizmu. Venuje sa aj prekladovej tvorbe.

Zdroj životopisu: http://jozefhvisc.sk

Populární autoři: