Koupit knihy

Joseph Epstein

americká, 1937


Nahrávám...

Životopis

Joseph Epstein, vynikající americký esejista a spisovatel, se narodil v roce 1937 v Chicagu, vystudoval univerzitu v témže městě, v letech 1972–2002 byl lektorem angličtiny a akademického psaní na Northwestern University. Od roku 1975 do roku 1997 byl editorem časopisu The American Scholar. Své původně časopisecky publikované esejistické, literární i odborné texty vydal v několika knižních souborech; z poslední doby jsou to např. sbírky esejů Essays in Biography, 2012, A Literary Education and Other Essays, 2014, The Ideal of Culture: Essays, 2018. Joseph Epstein patří ke spisovatelům, kteří svými texty vyvolávají celoamerické diskuse a jejich ohlas je slyšet i v západní Evropě. Platí to například o jeho zásadním eseji s názvem Kdo zabil poezii?, který se stal východiskem pro společenskou debatu o významu a rozšíření tohoto žánru. K jeho zásadním tématům patří nejen problémy literatury, jejího vnímání čtenáři a proměn jejího společenského významu, ale také důležité společenské otázky (podoba vysokého školství, liberální kurikulum, změny v chápání demokracie, spory současného konzervativního a liberálního náhledu na svět a člověka).(zdroj životopisu: https://www.cdk.cz/knihy/kultu...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.