Koupit knihy

Joseph Dov Soloveitchik

Josef B. Solovějčik · Josef Dov (Bär) ha-Levi Solovějčik · Joseph B. Soloveitchik pseudonymy

americká, 1903 - 1993


Nahrávám...

Životopis

Židovský rabín a filosof.
Rabi Josef Dov (Bär) Solovějčik (1903-1993) byl talmudista, filosof, jeden z vůdčích představitelů tzv. moderní ortodoxie. Ve své práci se zabýval vytvořením a prohloubením konceptu Tora u-mada, tedy syntézy klasické židovské učenosti, vycházející z Tóry a Talmudu, s moderním západním vědeckým myšlením.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015