Koupit knihy

Josefa Pedálová

Marie Antonie pseudonym

česká, 1781 - 1831


Nahrávám...

Životopis

Josefa Pedálová (18. února 1781 – 4. března 1831) byla česká katolická řeholnice (alžbětinka) a první česká vlastenecká spisovatelka. Jako autorka publikovala pod pseudonymem Dobrovlastka, při vstupu do řádu přijala jméno Marie Antonie.

Výrazněji se literární tvorbě začala věnovat až poté, co se alžbětinský Anežský klášter v Praze, v němž do té doby žila jakožto řeholnice, stal obětí josefínských reforem. Josefa Pedálové se spolu s dvaceti dalšími sestrami nastěhovala do společného bytu u Celestýnů. Její spisovatelská činnost představovala významný podíl na příjmech společné domácnosti, kterou jinak živilo hlavně vyšívání.

Psala nejprve modlitební knížky, později i básně, povídky a vzpomínky z dětství. Udržovala přátelské styky s řadou spisovatelů, velké přátelství ji pojilo s Františkem Ladislavem Čelakovským, Josefem Vlastimilem Kamarýtem a Magdalenou Dobromilou Rettigovou. Po smrti byly vydány její sebrané spisy. František Ladislav Čelakovský plánoval vydat její životopis, zemřel však dříve, než stihl tento svůj úmysl realizovat.

Její modlitební knížky (a později i další tvorba) společně s kuchařkou (a později i dalšími díly) Rettigové byly pro české ženy hlavním literárním zdrojem k poznávání českého jazyka a probouzení českého cítění.

Ve své době byla jako spisovatelka velmi oblíbena, nicméně jednoznačně katolický charakter jejích děl iritoval už intelektuální elitu československé první republiky, komunistický režim ji pak zcela „vyřadil“ z dějin české literatury.(zdroj životopisu: Wikipedie)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.