Koupit knihy

Josef Válka

česká, 1929 - 2017


Nahrávám...

Životopis

Profesor Josef Válka se ve své bohaté publikační činnosti a během pedagogického působení na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně věnoval starším českým dějinám - bádal o starém českém státě, o stavovské společnosti, o české i evropské reformaci, ale především o Moravě a její ekonomice, politice, kultuře a náboženství. Objevné poznatky přinesl na témata moravského husitství a reformace (pojem nadkonfesijní křesťanství) a barokního umění na Moravě.
Jeho dlouholeté bádání o moravských dějinách je shrnuto do dvou svazků Dějin Moravy (1991, 1995), jež jsou právem považovány za první moderní syntézu.(zdroj životopisu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185083644-portrety/30529)

Přidat ocenění

Ocenění (1)

1997 - Cena Egona Erwina Kische (hlavní cena) - Dějiny Moravy. Díl 2. Morava reformace, renesance a baroka