Josef Václav Frič

česká, 1829 - 1890

Nahrávám...

Životopis

Josef Václav Frič byl básník, prozaik, dramatik a novinář, aktivní účastník revoluce 1848.

Josef Václav Frič se narodil jako syn advokáta a liberálního politika. Po studiích na gymnáziu prošel v roce 1848 západní Evropou a živol se příležitostnými zaměstnáními
. Za rok se vráti domů a začal studovat práva.

Již jako student pracoval J. V. Frič na přípravě a průběhu revolučních akcí roku 1848. V revoluci byl nadšen nejradikálnějšími myšlenkami, byl ve styku s tajným spolkem Repeal a revolučními demokraty, a účastnil se demonstrací a bojů na barikádách.

Po potlačení revoluce byl na J. V. Friče vydán zatykač. Uprchl před zatčením do Vídně a do Prahy
se mohl vrátit až po amnestii v roce 1849.

Pro účast na tzv. májovém spiknutí byl J. V. Frič zatčen, vyšetřován a odsouzen na 18 let vězení. I když byl v roce 1854 amnestován, žil pod policejním dozorem a po opětovném uvěznění požádal v roce 1859 o povolení k vystěhování ze země.

V emigraci žil J. V. Frič dvacet let. Pobýval v různých evropských městech - v Paříži, Záhřebu, Londýně, Petrohradě atd. Působil jako novinář, dopisovatel, překladatel, politický agitátor ve prospěch českých
záležitostí. Redigoval almanach Lada Nióla a některé časopisy v Paříži, Ženevě, Berlíně a Záhřebu.

Po návratu do Čech se činnost J. V. Friče setkávala s nepochopením. Přispíval rovněž do mnoha tehdejších časopisů, některé i sám redigoval - např. Lumír, Květy, účastnil se almanachu Máj

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015