Josef Treml

česká, 1944

Nahrávám...

Životopis

Narozen 14.3.1944 ve Strážově na Šumavě, po absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy v Klatovech v roce 1961 studoval FTVS UK v Praze, obor tělesná výchova - biologie. Po absolvování fakulty a roční vojenské služby v ÚVN v Praze Střešovicích (sportovně lékařské oddělení - sledování přípravy sportovců na OH v Mexiku v roce 1968) následovala dlouhá "pedagogická práce tělocvikáře" na gymnáziu v Klatovech - v letech 1967 - 1992. V rámci této doby byl 13 let zástupcem ředitele. Po celou dobu zůstává jeho trvalým zájmem číslo jedna lyžařská výuka a to především dětí a mládeže.
V roce 1975 založil ve Sportovním areálu Špičák lyžařskou školu, kterou zároveň i řídí (jako vedlejší zaměstnání při kantořině na gymnáziu). V současné době funguje lyžařská škola 31. zimní sezónu, zaměstnává 6 profesionálů a cca 80 příležitostných lyžařských učitelů.
V letech 1983 a 1987 se zúčastnil v tehdejší SRN tematického zájezdu, kde malou skupinu tehdy československých lyžařských pedagogů seznamovali němečtí lektoři - účastníci celosvětového kongresu Interski (světové sdružení lyžařské výuky) s výsledky kongresů v Itálii a Kanadě. Nově nabyté poznatky, informace a metodické materiály předával ostatní lyžařské pedagogické veřejnosti formou článků a ústních sdělení. Osobně se účastnil s delegací lyžařských pedagogů kongresu v St.Antonu v Rakousku (1991) a v Nozawa Onsen v Japonsku (1995).

Zdroj životopisu: www.grada.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968