Josef Thomayer

R. E. Jamot pseudonym

česká, 1853 - 1927 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Josef Thomayer byl lékař, autor přírodních a povahopisných povídek a črt.

Josef Thomayer se narodil v rodině panského zahradníka. Studoval na gymnáziu v Klatovech a na Lékařské fakultě v Praze
. V následujících letech působil jako praktický lékař a pokračoval ve studiích v cizině, např. v Paříži.

Josef Thomayer se věnoval oboru vnitřníholékařství, v roce1883 se pro tento obor habilitoval. V roce 1886 byl jmenován mimořádným a 1897 řádným profesorem Lékařské fakulty UK. V roce 1902 se stal přednostou její kliniky. Hodně cestoval, navštívil i Alžírsko.

Josef Thomayer začal publikovat ve Světozoru, dále přispíval do Národních listů, Lumíru, Květů aj. Podílel se na založení
a vedení odborných časopisů, např. Sborník lékařský. Své beletristické práce otiskoval pod pseudonymem R. E. Jamot - anagram vlastního příjmení.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Arnošt Lustig

1926 - 2011