Josef Thomayer

R. E. Jamot pseudonym

česká, 1853 - 1927

Nahrávám...

Životopis

Josef Thomayer byl lékař, autor přírodních a povahopisných povídek a črt.

Josef Thomayer se narodil v rodině panského zahradníka. Jeden z jeho dvou bratrů se stal hlavním zahradníkem města Prahy a velice se zasloužil o zakládání a ošetřování městských sadů.

Studoval na gymnáziu v Klatovech a na Lékařské fakultě v Praze. V následujících letech působil jako praktický lékař a pokračoval ve studiích v cizině, např. v Paříži.

Věnoval se oboru vnitřního lékařství, v roce1883 se pro tento obor habilitoval. V roce 1886 byl jmenován mimořádným a 1897 řádným profesorem Lékařské fakulty UK. V roce 1902 se stal přednostou její kliniky. Hodně cestoval, navštívil i Alžírsko.

Začal publikovat ve Světozoru, dále přispíval do Národních listů, Lumíru, Zvonu, Květů aj. Podíleli sebrané spisy - články z těchto časopisů - vydaly na 3 tlusté svazky. Na své literární činnosti si zakládal. Měl mnoho přátel z řad spisovatelů a umělců. Patřilo mezi ně zejména Jaroslav Vrchlický, Karel Václav Rais, Alois Jirásek, Mikoláš Aleš a Dobře si rozuměli s Karlem Matějem Čapkem-Chodem. Podílel se na založení
a vedení odborných časopisů, např. Sborník lékařský. Své beletristické práce otiskoval pod pseudonymem R. E. Jamot - anagram vlastního příjmení.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz