Josef Skupa

česká, 1892 - 1957

Nahrávám...

Životopis


Josef Skupa (16. ledna 1892 Strakonice – 8. ledna 1957 Praha) byl český loutkář.

Strakonický rodák, jenž tíhl již od dětství k loutkám. Tento kandidát profesury, posluchač Umělecko-průmyslové školy v Praze, se zajímal i o mimoškolní sochařinu, (jejíž aprobaci získal až po válečné přestávce), od níž byl již jen krůček k modelování panáčků. Přišla 1. světová válka, Skupa narukoval a shodou šťastných okolností byl převelen do Plzně. Zde mu byla nabídnuta externí spolupráce s Městským divadlem ve funkci scénografa, jistý čas pobyl i v kreslírně Škodových závodů. Jistě se cítil velmi přitahován velkým divadlem. Ale to vše bylo takřka zapomenuto ve chvíli, kdy v Měšťanské besedě nahlédl do zákulisí „Loutkového divadla českých feriálních osad“ v Plzni, které tehdy vedl lidový loutkář Karel Novák. Záhy se stal předním členem tohoto souboru a posléze i vedoucím. Roku 1920 vyřezal řezbář Karel Nosek podle Skupova náčrtku figurku Spejbla, který měl být partnerem Kašpárka. Skupa se tak pokoušel oživit tradiční lidové typy loutkového divadla novým komickým typem. Tato syntéza však nebyla nejšťastnější.

Roku 1926 přišel poprvé nesměle na scénu Hurvínek. Zrodila se tak jedna z nejpopulárnějších divadelních dvojic. Skupovo pojetí se však stále více vzdalovalo Novákovu tradičnímu pohledu na divadlo, což nakonec vedlo k jejich rozchodu. Roku 1930 založil prof. Skupa první profesionální loutkovou scénu nového typu. Spejblova rodina se ještě téhož roku rozrostla o další členy – Hurvínkovu věrnou kamarádku Máničku a pejska Žeryka. Základní čtveřice typů je ucelena od roku 1971 další loutkou v podobě Mániččiny pedantické bábinky Kateřiny.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Charles Darwin

1809 - 1882
Johanna Lindsey

1952 - 2019