Josef Šimandl

česká, 1954

Nahrávám...

Životopis

PhDr., lingvista, jeho hlavním oborem je bohemistika - teologická trminologie. Působí na teologické FA UK na katedře biblických věd. Práce z oboru, dále překlady z latiny a latinské učebnice.
- 1969-73 gymnázium v Praze, Nad štolou, humanitní větev s rozšířenou výukou němčiny
-1973-78 studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (výše FF UK) v Praze, obor čeština-latina jako příprava pro učitelství na školách II. cyklu. Během studia 1. místo v celostátním kole soutěže Studentská vědecká a odborná činnost za spoluautorství práce B. Bůžková, P. Mareš, P. Nejedlý, J. Šimandl, Motivická výstavba a styl próz L. Fukse (práci vedl prof. dr. K. Hausenblas, DrSc.)
-1979 rigorózní zkouška a obhajoba práce Julius Zeyer prozaik (práci vedl doc. dr. V. Štěpánek, CSc.) na FF UK v Praze; titul PhDr.
-1978-83 vyučující latiny a češtiny na Střední zdravotnické škole v Praze 8
-1983-84 odborný asistent pro současný český jazyk na katedře českého a slovenského jazyka FF UK v Praze; pracovní poměr ukončen z politických důvodů (odmítnutí vstupu do KSČ, vstup do ČSS)
-1984-89 různá zaměstnání: korektor v tiskárně, vyučující češtiny na středním odborném učilišti a na základní škole, vyučující nepovinné latiny na gymnáziu
-1990 reaktivován na katedře českého a slovenského jazyka (později jen „českého jazyka“) FF UK v Praze a současně povolán jako lektor latiny CMBF v Litoměřicích (později v Praze); vedlejší pracovní poměr s KTF UK jako trvá
-1990-1998 odborný asistent pro současný český jazyk na katedře českého a slovenského jazyka (později jen „českého jazyka“, dnes Ústav teorie komunikace a českého jazyka) FF UK v Praze
-1998-2008 doktorské studium v oboru matematická lingvistika – filologie na FF UK v Praze; disertační práce „Dnešní stav skloňování substantiv takzvaných typů kámen a břímě“ obhájena 17. 10. 2008 (práci vedl prof. PhDr. F. Čermák, DrSc.)
-1998-dosud vědecko pracovník Ústavu pro jazyk český AV ČR: 1998-2003 v jazykové poradně, od 2004 v oddělení gramatiky

Zdroj životopisu: www.mlp.cz

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019