Koupit knihy

Josef Šíma

česká, 1972


Nahrávám...

Životopis

Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. (* 6. ledna 1972, Podbořany) je český ekonom a vysokoškolský pedagog. Ve své výzkumné činnosti se soustřeďuje zejména na ekonomii a právo, ekonomii regulací a rakouskou ekonomickou školu. Od roku 2009 působí jako rektor vysoké školy CEVRO Institut.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získal v roce 2001 titul Ph.D. V roce 2005 byl jmenován docentem a v roce 2008 profesorem ekonomie. Do září 2009 působil ve funkci vedoucího Katedry institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Je šéfredaktorem odborného časopisu New Perspectives on Political Economy a členem redakčních rad Journal of Libertarian Studies, Libertarian Papers a Procesos de Mercado, prezidentem Prague Conference on Political Economy a výzkumným spolupracovníkem Ludwig von Mises Institute, Auburn, USA.

Byl vedoucím kolektivu překladatelů dvou monumentálních děl politické ekonomie 20. století, Lidského jednání Ludwiga von Misese a Zásad ekonomie Murrayho Rothbarda. Celkově přeložil více než desítku knih. Je autorem řady článků v domácím a zahraničním odborném i populárním tisku, spoluautorem učebnic a autorem knih Trh v čase a prostoru (2000) a Ekonomie a právo: úvod do logiky společenského jednání (2004).

Přednášel na amerických i evropských vysokých školách, v České republice po dobu deseti let vyučoval ekonomické předměty na University of New York, Prague, kde v roce 2003 získal ocenění "Outstanding Faculty Award for Teaching Excellence".

Působí též jako ředitel Liberálního institutu pro publikační činnost. Při vzniku vysoké školy CEVRO Institut se podílel na utváření profilu ekonomických předmětů a od roku 2006 je členem její Katedry ekonomie a managementu. V roce 2009 byl jmenován rektorem této vysoké školy.(zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0%C3%ADma_%28ekonom%)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.