Josef Koutecký

česká, 1930 - 2019

Nahrávám...

Životopis

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (narozen 31. 8. 1930 v Praze), absolvent Lékařské fakulty (LF) UK, významný lékař a chirurg, ale především zakladatel dětské onkologie v Československu. Od roku 1955 působil po dvě léta v léčebně pro děti postižené obrnou v Janských Lázních. Poté nastoupil jako sekundář na Kliniku dětské chirurgie Fakulty dětského lékařství (dnes 2. LF) UK a Fakultní nemocnice v Motole (FNM). Od roku 1974 pracoval jako vedoucí stanice dětské onkologie a o čtyři roky později se stal primářem onkologického oddělení FNM. Po pěti letech (1983) jmenován přednostou Kliniky dětské onkologie 2. LF UK a FNM. Titul profesora získal v roce 1987.


Děkanem 2. FL UK od roku 1990. Několikrát vyznamenán, například medailí Za zásluhy, Cenou Josefa Hlávky nebo Čestnou medailí Akademie věd ČR. Mimo jiné Koutecký zastává funkci předsedy České onkologické společnosti. Také je zakládajícím členem Učené společnosti, dále zasedá v Radě Národního divadla a Nadaci Národní galerie v Praze.

Autor více než sto padesáti vědeckých prací. Knižně kupříkladu vyšly Nádory dětského věku (1978), Klinická onkologie (1988) či Nádorová onemocnění dětí a mladistvých (1996). V roce 1997 publikoval i knížku pro děti s názvem Vodníček Buližníček. Mezi jeho záliby patří sbíraní starožitností a kuriozit. Radost též nachází v poslechu vážné hudby a v blízkosti výtvarného umění. Josef Koutecký je ženatý a má dva syny a dceru.

Zdroj životopisu: www.cuni.cz

Populární autoři: