Josef Karel Šlejhar

česká, 1864 - 1914 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Josef Karel Šlejhar byl autorem symbolistních a naturalistických próz.

Josef. Karel Šlejhar se narodil ve Staré Pace v rodině plátenického faktora. Studoval na reálce v Pardubicích, ale studií chemie na pražské technice musel pro nemoc zanechat. Pracoval zejména jako chemik v cukrovaru a rok jako správce keramické továrny. Poté hospodařil na zděděném statku v Dolní Kalné v Podkrkonoší.

Po rozvodu přijal Josef Karel Šlejhar učitelské místo na obchodní akademii v Hradci Králové, potom na obchodní škole v Kolíně. Od roku 1907 až do konce života učil na dvouleté obchodní škole v Praze.

Josef Karel Šlejhar byl signatářem manifestu České
moderny z roku 1895. Přispíval do Lumíru, Světozoru, Rozhledů, Ruchu, Národních listů, Moravskoslezské revue aj.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882