Josef Jedlička

česká, 1927 - 1990

Nahrávám...

Životopis

Josef Jedlička se narodil v roce 16. 3. 1927 v Praze, zemřel 5. 12. 1990 v Augsburgu (SRN) . Po absolvování reálného gymnázia v Praze (mat. 1946) Jedlička studoval estetiku a etnografii na FF UK v Praze, ale v roce 1948 byl z univerzity vyloučen coby protikomunistický. 1953–1968 žil v Litvínově. Pracoval v různých profesích – jako dělník, učitel, TV asistent, vychovatel aj. Jako antikomunistovi mu bylo zakázáno publikovat cokoliv, ale psal romány a povídky tajně a četl je v kruhu svých blízkých přátel, mimo jiné Jana Zábrany, Bohumila Hrabala a jiných tehdy zakázaných spisovatelů.

V roce 1966, po 18 letech zákazu, Jedličkovi bylo dovoleno publikovat experimentální román Kde život náš je v půli se svou poutí, napsaný v roce 1950; kniha byla v tomto vydání cenzurována, v úplném znění byla vydána v roce 1994 po pádu komunistického režimu v Československu. Přesto i cenzurované vydání knihy tehdy způsobilo skandál a Jedličkovi bylo opět zakázáno publikovat. Až v roce 1968 bylo Jedličkovi dovoleno publikovat několik esejů o F. Kafkovi a Ivanu Divišovi v časopisech. Pro tyto Jedličkovy sporadicky časopisecky publikované eseje je příznačná hluboká filozofická erudovanost.

Po sovětské okupaci Československa v srpnu 1968 emigroval Jedlička do západního Německa. Tam žil v Mnichově, kde pracoval jako redaktor a komentátor Rádia Svobodná Evropa v letech 1970–1980.

Jedličkův opožděný debut (Kde život náš je v půli se svou poutí) představuje filozoficko-meditativní prózu, která je pojata jako generační autobiografické svědectví o hledání smyslu života v socialistické realitě severních Čech 50. let. Simultánní existence několika vzájemně se prolínajících časových pásem, silná filozofická reflexe i apelativní lyrismus autorské výpovědi vytvářejí složitě strukturovaný literární tvar, zvýrazňující autentické hodnoty této prózy.

Podle svědectví současníků (Václav Vokolek) je Jedlička autorem knihy Život pána Ježíše Krista, jež po autorově emigraci vyšla pod jménem Josefa Voláka a se změněným názvem Vyšla hvězda nad Betlémem; Josef Volák však Jedličkovo autorství ani později nepřiznal.

V kronice Krev není voda zachytil Jedlička historii vlastního rodu i smysl své životní cesty; široce koncipovaná próza se složitou stavbou, vyjadřující organické vznikání textu, však vyznívá i jako osobitý obraz celé české společnosti uplynulého století.

Eseje soustředěné do knihy České typy byly původně určeny pro rozhlasové vysílání Svobodné Evropy a autor se v nich pokusil charakterizovat základní rysy české národní povahy, jak se zrcadlí v obecně známých literárních postavách (Švejk, Kondelík, Cimbura apod.).

Soubor Ornament zahrnuje zejména časopisecky publikované eseje z druhé poloviny šedesátých let.

Mezi časopisecky publikovanými texty má významné postavení studie Dodatek k nenapsaným Dějinám české literatury (Rozmluvy 1987, č. 7), v níž se exilový autor i bez možnosti přístupu ke všem relevantním pramenům pokusil o náčrt vývoje režimem netolerované literatury v poválečném Československu.


BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře:

Kde život náš je v půli se svou poutí (1966; rozšíř. 1994)
Život Pána Ježíše Krista (pro děti, 1969, pod jm. spoluautora J. Voláka; náklad zničen, nové vydání pod názvem Vyšla hvězda nad Betlémem, 1969; s původním názvem i pův. doslovem vyšlo 1990, ale opět pod Volákovým jménem, aniž bylo Jedličkovo autorství přiznáno)
Krev není voda (1991)
České typy (1992)
Poznámky ke Kafkovi (1993)
Rozptýleno v prostoru (2000)
Ornament (2006)

Ostatní práce:
Bohdan Kopecký (monografie, 1968)

Josef Jedlička byl také manželem spisovatelky Violy Fischerové.

Zdroj životopisu: www.slovnikceskeliteratury.cz