Koupit knihy

Josef Hrdlička

česká, 1972


Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Josef Hrdlička, PhD. (* 17.2.1972 Jindřichův Hradec) je český historik a vysokoškolský učitel působící v Ústavu archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Odborně se zabývá převážně hospodářskými, kulturními a sociálními dějinami středoevropské šlechty a aristokratických dvorů v raném novověku.

Curicculum vitae

1990 - 1995: Pedagogická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, obor Český jazyk - dějepis, diplomová práce "Dvůr pánů z Hradce ve druhé polovině 16. století a jeho jídelníček" (vedoucí: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)

1995: Mgr.

1995 - 1998: Historický ústav Jihočeské university v Českých Budějovicích, interní studium doktorského studijního programu České dějiny, disertační práce "Strava na aristokratických dvorech v raně novověkých českých zemích (1550 - 1650)" (školitel: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)

1998: Dr. (změněno na Ph.D.)

2003: PhDr. (rigorózní práce "Autobiografie Mařanů Bohdaneckých z Hodkova")

1998 - 2006: Historický ústav JU, resp. FF JU - odborný asistent

2002 - 2004: spoluřešitel české části mezinárodního vědeckého projektu "Frühneuzeitliche Institutionen in ihrem sozialen Kontext", podpořeného nadací Volkswagen-Stiftung

Od 1. 4. 2006: Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU - zástupce ředitelky, odborný asistent, od 1. 12. 2009 docent(zdroj životopisu: JČU CB)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Charles Darwin

1809 - 1882