Koupit knihy

Josef Hájek

česká, 1973


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Josef Hájek, narozen v Sokolově. Vystudoval obory historie a dějiny umění na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Bezprostředně po skončení studia nastoupil výkon civilní služby do Chebského muzea v Chebu. V této instituci pak v letech 1999 – 2001 pracoval jako správce sbírek Obrazy, sochy a RS. Od 20. 5. 2002 pracuje v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v hl. m. Praze. Nejprve krátce jako referent oddělení péče o Pražskou památkovou rezervaci, později zakotvil jako odborný pracovník v referátu movitých kulturních památek v odboru Evidence, dokumentace a informačních systémů. Od 1. 11. 2008 pracuje jako vedoucí odboru Evidence, dokumentace a informačních systémů. Specializuje se na umění raného novověku, dějiny církevní správy a regionální historii. Od roku 2009 je jedním ze dvou odborných redaktorů recenzovaného časopisu Staletá Praha, který vydává územní odborné pracoviště v hl. m. Praze. Do 31.1.2018 vedoucí OEDIS v NPÚ-ÚOP v Praze. Od 1.2.2018 vedoucí OEDIS generálního ředitelství NPÚ. Má za sebou bohatou vědeckou, publikační a přednáškovou činnost.(zdroj životopisu: http://wiki.npu.cz/index.php/Josef_H%C3%A1jek)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938