Koupit knihy

Josef Fanta

česká, 1931


Nahrávám...

Životopis

Prof. Ing. Josef Fanta, CSc. (* 3.7.1931 Kolín) je český lesnický a krajinný ekolog, lesnický odborník mezinárodního formátu.
Vystudoval Lesnickou fakultu ČVUT v Praze, pak pracoval ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Na počátku 60. let 20. století připravoval vyhlášení Krkonošského národního parku a pak byl náměstkem ředitele Správy parku. Po roce 1968 pracoval jako dělník a v roce 1977 emigroval do Nizozemska. Pracoval v nizozemském Institutu pro výzkum lesa a krajiny a později na univerzitě v Amsterodamu a ve Wageningenu. S nadací FACE spolupracoval při obnově lesů v Krkonoších v 90. letech.

V roce 2007 obdržel Cenu ministra životního prostředí za rok 2006 za celoživotní přínos ochraně přírody a vědecké ekologii.
V létě 2011 se postavil proti kácení kůrovcem napadených smrků v oblasti podmáčených smrčin Na Ztraceném v Národním parku Šumava.
V roce 2015 se stal laureátem Ceny Josefa Vavrouška, která mu byla udělena za celoživotní odborné prosazování metod péče o les nejen v chráněných územích s důrazem na přirozenou obnovu, za hlavní podíl na obnově lesa zničeného kyselými dešti v Krkonošském národním parku a za přenos zkušeností a poznatků ze zahraničí do České republiky. V Nizozemsku byl oceněn titulem důstojníka řádu Oranje-Nassau.(zdroj životopisu: Wikipedie)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.