Josef Boleslav Pecka-Strahovský

česká, 1849 - 1897

Nahrávám...

Životopis

Žurnalista a básník, představitel první generace dělnických autorů spjatých se založením sociálně demokratické strany. Tvůrce známých dělnických básní a písní. Narodil se jako syn tkalce v Praze
na Pohořelci. Pracoval
jako slévač a tkadlec. Od mládí se sám vzdělával a četl socialistickou literaturu
a brzy se účastnil politických zápasů. Celý život i svou literární činnost
spojil s dělnickým hnutím a podílel se rovněž na založení české sociální demokracie v roce 1878. Psal do různých časopisů a kalendářů vydávaných pro dělníky, stal se členem redakce Dělnických listů a roku 1874 založil s L.Zápotockým první samostatné dělnické noviny Budoucnost. Potom vstoupil do redakce obnovených Dělnických listů, přešel s nimi do Vídně (1881), kde se dostal pod vliv anarchistického radikalismu. V protisocialistickém procesu vedeném v Praze byl odsouzen na čtrnáct měsíců za to, že "složením a rozšiřováním rozličných socialistických písní a básní, zejména písně Vzhůru, bratři, doba vchází a básně Jméno královské, porušil úctu k císaři". Po propuštění (1884) pracoval ještě krátce jako novinář v Brně
, v Bratislavě a v Prostějově, ale rok nato - za stupňované perzekuce - odjel do Spojených států, stejně jako další literárně činní představitelé dělnického hnutí. Snažil se i nadále působit politicky a byl členem různých redakcí. Zemřel 25. července 1897 v Chicagu.

Zdroj životopisu: Internet