Josef Ambrož Gabriel

Ambrož Sušický · Ambrož Šumavský pseudonymy

česká, 1820 - 1880

Nahrávám...

Životopis

Byl to jeden z nejvýznamnějších občanů Sušice v období národního obrození. Narodil se v roce 1820 v nedaleké Loučové, vystudoval gymnázium v Klatovech a na pražské univerzitě pak pokračoval ve studiu filozofie. V dobovém tisku se můžeme dočíst: „český spisovatel a národovec, jež po studiích oddal se právnictví, účastně se při tom pilně společenského, literárního i politického života českého. Památný rok 1848 strhl také jej ve svůj vír. 11. března zvolen byv do svatováclavského výboru, provázel druhou deputaci pražskou do Vídně, zvolen dále do výboru a za sekretáře Slovanské Lípy.“Dramatické změny po roce 1850 ho přinutili opustit Prahu a usadit se právě v Sušici. V roce 1861 se stal sušickým starostou a byl zvolen zemským poslancem za sušický a kašperskohorský okres.

Kromě činnosti politické byl dr Gabriel činným i literárně. Krátký úryvek z jeho literárního čtení: „Veškeré v knihách uveřejněné duševní snažení a působení slove literatura. Život náš bez kněh, tedy bez literatury, byl by jako zahrada bez květin, duše bez ducha, nebe bez svatých, srdce bez lásky, matka bez dětí – mnohým lidem však jen jako varhany bez píšťal, kašna bez vody a bál bez tance.“

Slavnostní umístění proběhlo v rámci Sušických slavností, v sobotu 23. května 2009. Po krátkém seznámení s osobností dr. Gabriela vystoupil starosta města Petr Mottl a ing. Zdeněk Papeš – předseda Pražského Sušičanu. Slavnost jsme uvedli a zakončili úryvkem z Mé vlasti Bedřicha Smetany.

Zdroj životopisu: Internet

Populární autoři: