Jorge Luis Borges

argentinská, 1899 - 1986 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Jorge Luis Borges byl argetinský spisovatel, který patří ke klasikům hispanoamerické literatury.

Pocházel ze staré kreolské rodiny. Za 1. světové války, kdy pobýval v Ženevě a v Madridu, se seznámil s německou a francouzskou kulturou a sblížil se se skupinou ultraistů, zdůrazňujících význam obrazu, metafory. Ultraisté – španělská národní obdoba cizích poválečných literárních směrů, jako futurismu, surrealismu a dadaismu.

Po návratu do Buenos Aires pracoval jako žurnalista, podílel se na založení několika časopisů. Mezi léty 1938–1946 pracoval v knihovně, poté vvyučoval na Institutu anglické kultury. Rovněž byl po čtyři roky prezidentem Svazu argetinských spisovatelů. Po Perónově pádu působil jako ředitel Národní knihovny až do svého penzionování. V roce 1955 oslepl a byl tedy slepým knihovníkem (inspirace pro Ecovu postavu slepého Jorgeho ze Jména růže).

Za své literární dílo byl Jorge Luis Borges mnohokrát vyznamenán různými cenami i čestnými doktoráty.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

W. H. Hudson

1841 - 1922