Jordan Radičkov

bulharská, 1929 - 2004

Nahrávám...

Životopis

Radičkov se narodil v podhůří Staré planiny ve vesnici Kalimanica, která jak sám řekl, byla pro něho tím nejzajímavějším, co v životě poznal. Psát začal pod vlivem bulharských klasiků, brzy se však vydal svým vlastním směrem. Těžiště jeho prozaické tvorby představují drobné povídky a novely s rysy anekdoty, grotesky, alegorie i satiry, tvořivě navazující na fabulační prvky a styl lidových vyprávění. Nově uvedl postavu bulharského venkovana v jeho protikladné podstatě; zabýval se i konfrontací vesnického a městského způsobu života. Neopakovatelnou originalitou se vyznačují také jeho divadelní hry. Rozbíjí stavbu tradičního dramatu – jinak pojímá místo, prostor a čas, nerozlišuje hlavní a vedlejší postavy, nepřikládá význam posloupnosti dialogů. Chybí tradiční vývoj děje, dominuje neočekávané soužití tragického s komickým, často je využíván princip opakování.

V roce 2001 byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Na Jižních Shetlandech je po něm pojmenována hora.

Zdroj životopisu: iLiteratura.cz

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Carl Sagan

1934 - 1996