Jon Fosse

norská, 1959

Nahrávám...

Životopis

Jon Fosse (* 29. září 1959, Haugesund) je norský spisovatel. Věnuje se tvorbě dramatické, prozaické, poetické, esejistické i dětské. Od debutu v roce 1983 vydal více než 40 knih. Na poli dramatickém je v Norsku považován za nejvýraznějšího norského dramatika po Henriku Ibsenovi.

Jeho hry jsou uváděny doslova po celém světě, někdy dokonce dříve než v rodném Norsku. Úspěch sklízejí nejen v Evropě, ale i v Americe a v Japonsku. Také český divák se již s několika jeho hrami mohl seznámit. Tvorba prozaická zaujímá v dosavadním díle Jona Fosseho podobně významné místo jako jeho dramatika, velké úspěchy slaví mj. v Německu, Francii, Rakousku.

Dramatická i prozaická tvorba Jona Fosseho se vyznačuje výraznou poetizací všedního jazyka a všednosti obecně. Tematicky se rozpadá na dvě základní období, milníkem je přibližně rok 2000 a vydání románu Ráno a večer (česky 2007). V dřívější tvorbě se zabývá v první řadě základními mezilidskými vztahy, jejich fungováním, resp. nefungováním, ale též možnostimi mezilidské komunikace. V tvorbě novější se soustředí na témata obecně lidská a existenciální, jako například téma smrti, zrození či lásky.

Mezi výrazné vlivy lze počítat poetiku Thomase Bernharda a postmoderní myšlení v literatuře.

Jon Fosse je laureátem mnoha domácích i zahraničních literárních cen, za zásluhy na poli literatury byl jmenován komandérem královského norského řádu Sv. Olava. Žije v Bergenu. Píše menšinovým norským jazykem nynorsk.

Zdroj životopisu: česká wikipedie