Koupit knihy

John Stuart Blackie

skotská, 1809 - 1895


Nahrávám...

Životopis

John Stuart Blackie (28. července 1809 – 2. března 1895) byl skotský učenec a literát.
Narodil se v Glasgow jako syn bankéře Alexandera Blackieho († 1846) a Helen Stodartové. Vzdělání získal na Nové akademii a poté na Marischal College v Aberdeenu, kde byl jeho otec manažerem Komerční banky.
Po absolvování kurzů na Edinburské univerzitě (1825–1826) strávil Blackie tři roky v Aberdeenu jako student teologie. V roce 1829 odešel do Německa a po studiích v Göttingenu a Berlíně (kde se dostal pod vliv Heerena, Müllera, Schleiermachera, Neandera a Böckha) doprovázel Bunsena do Itálie a Říma. Léta strávená v zahraničí uhasila jeho dřívější přání vstoupit do Církve a na přání svého otce se odevzdal studiu práv.
Již v roce 1824 začal pracovat v advokátní kanceláři, ale zůstal tam jen šest měsíců. V době, kdy byl přijat za člena Fakulty advokátů (1834), získal silnou lásku ke klasice a zálibu v dopisech obecně. Překlad Goethova Fausta,který vydal v roce 1834, se setkal se značným úspěchem a získal souhlas Carlylea. Po roce nebo dvou bezútěšné literární práce byl v květnu 1839 jmenován do nově ustanoveného křesla Humanity (latinsky) v Marischal College.

Obtíže vznikly v cestě jeho instalaci v důsledku jednání presbytáře na jeho odmítnutí bezvýhradně podepsat Vyznání víry; ty však byly nakonec překonány a v listopadu 1841 se ujal svých povinností profesora. V následujícím roce se oženil. Od prvních let byly jeho profesorské přednášky nápadné nekonvenčním nadšením, s nímž se snažil oživit studium klasiků; a jeho rostoucí reputace, která se přidala k pozornosti nadšené překladem Aischyla, který publikoval v roce 1850, vedla k jeho jmenování v roce 1852 profesorem řečtiny na Edinburské univerzitě, v nástupnictví George Dunbara, který pokračoval po dobu třiceti let.
Ve svých metodách byl poněkud nevyzpytatelný, ale jeho přednášky byly triumfem vlivné osobnosti. Cesta do Řecka v roce 1853 podnítila jeho esej O živém jazyce Řeků, jeho oblíbené téma, zejména v pozdějších letech; Osvojil si moderní řeckou výslovnost a před svou smrtí získal cestovní stipendium, aby studentům umožnil učit se řecky v Aténách.
Skotská národnost byla pro něj dalším zdrojem nadšení; a v této souvislosti projevil skutečné sympatie se životem a stížnostmi farmářů a lidu z vysočiny. Založení keltského křesla na Edinburské univerzitě bylo hlavně díky jeho úsilí. Navzdory mnoha výzvám své doby vytvořil značné množství literárních děl, obvykle o klasických nebo skotských tématech, včetně některých nadprůměrných básní a písní bez průměrného řádu.
Blackie byl radikální a skotský nacionalista v politice, nebojácně nezávislého typu; Jeho malebná výstřednost, která měla velké konverzační schopnosti a všeobecnou všestrannost, z něj udělala jednu z postav Edinburgu té doby a známou postavu s velkou holí, v kostkovaném ovčáckém plédu přes jedno rameno a v klobouku s širokým okrajem.
V letech 1880 a 1890 přednášel v Oxfordu o výslovnosti řečtiny a korespondoval na toto téma s Williamem Hardiem. V květnu 1893 měl svou poslední přednášku v Oxfordu, ale později přiznal porážku a uvedl: "Je naprosto marné mluvit rozumně ve věci latinské nebo řecké výslovnosti: jsou zatvrzelí v nevědomosti, předsudcích a pedantství."(zdroj životopisu: https://en.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976