John Cornwell

britská, 1940

Nahrávám...

Životopis

John Cornwell je anglický novinář a spisovatel literatury faktu, známý zejména pro své knihy o papežích. Je bývalým seminaristou a jeho knihy jsou často značně kritické k církevní hierarchii.
Jeho zdaleka nejúspěšnějším dílem je kniha Hitlerův papež, v níž obviňuje papeže Pia XII. z latentního antisemitismu, a prohlašuje, že jeho „neschopnost zareagovat na hrůzy holocaustu byla více než jen osobní selhání, byla selháním samotného papežského úřadu a kultury tradičního katolicismu.“
Cornwellova kniha se setkala se smíšenou odezvou. Na jedné straně se stala symbolem kritiky Pia XII., byla poměrmě příznivě přijata veřejností a dočkala se překladu do mnoha jazyků (česky vyšla v květnu 2008), na druhé straně ji však řada historiků podrobila zdrcující kritice.
Cornwell sám od své rozhodné kritiky později ustoupil a prohlásil, že ve světle nových faktů a debat následujících po vydání knihy musí říci, že „Piovy možnosti byly tak omezené, že je nemožné soudit motivy pro jeho mlčení“[3]

Zdroj životopisu: wikipedia (cs)

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968