koupit knihy

Johann Peter Eckermann

německá, 1792 - 1854

Nahrávám...

Životopis

Narozen ve Winsenu. Pro chudobu rodičů chodil zřídka do školy. Kreslířský talent na něj upozornil možné mecenáše, ale Eckermann raději dobrovolně sloužil jako voják během francouzské okupace (1813-14) a později v Hannoveru ve válečné kanceláři. Puzen touhou po vzdělání, ve třiadvaceti začíná studovat gymnásium a později práva na universitě, kterou však musel po jednom roce opustit.

10. června 1823 se seznámil s Goethem, jemuž již dříve poslal své pojednání "Příspěvky k poesii, se zvláštním odkazem na Goetha" a stal se jeho dobrovolným pomocníkem; byl pověřen přípravou vydání sebraných Goethových děl. Protože tuto službu vykonával dobrovolně, jeho hmotné poměry byly velmi nuzné. Později se mu podařilo získat místo vychovatele vnuka velkovévody Karla Augusta; jenská universita mu udělila záslužný doktorát a v roce 1830 doprovázel na cestě do Itálie Goethova syna Augusta. Následujícího roku se oženil, jeho žena ale brzy zemřela; měli jednoho syna. Po Goethově smrti sice dostal titul a pensi, ale ta byla tak nízká, že jej neuchránila před naprostou bídou, v níž také roku 1854 zemřel. Je pohřben ve Výmaru vedle Goetha.

Jeho nejznámějším dílem jsou "Rozhovory s Goethem".

Zdroj životopisu: HTO

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019