Koupit knihy

Joachim Meisner

německá, 1933 - 2017


Nahrávám...

Životopis

Joachim kardinál Meisner (* 25. prosince 1933, Vratislav-Leśnica) je německý římskokatolický kněz a od roku 1989 arcibiskup v Kolíně nad Rýnem.
Vyrůstal se třemi svými bratry v silně katolickém prostředí v tehdy německé Vratislavi. Po odsunu Němců v roce 1945 a smrti jeho otce v témže roce se usadil v durynské obci Körner. Vyučil se bankovním úředníkem a v roce 1951 vstoupil do magdeburského kněžského semináře, v němž dodatečně složil maturitní zkoušku. V letech 1959 až 1962 studoval filosofii a teologii v Erfurtu, kde byl také 8. dubna 1962 vysvěcen na jáhna a 22. prosince 1962 na kněze. Následně působil jako farní vikář ve městě Heilbad Heiligenstadt a v Erfurtu. V roce 1969 získal doktorát teologie na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě.
Dne 17. března 1975 byl jmenován pomocným biskupem erfurtsko-meiningenským a titulárním biskupem vinským, biskupské svěcení přijal 17. května 1975 z rukou Huga Aufderbecka, tehdejšího apoštolského administrátora erfurtsko-meiningenské diecéze. Dne 22. dubna 1980 jej papež Jan Pavel II., s nímž se osobně znal již řadu let, jmenoval biskupem berlínským, do úřadu byl uveden 17. května 1980. Berlínské biskupství se svou východní a západní částí diecéze patřilo v době rozděleného Německa z hlediska církevní politiky k nejtěžším biskupským úřadům.
V letech 1982-1989 předsedal Berlínské biskupské konferenci (pro území tehdejší Německé demokratické republiky) a 2. února 1983 byl jmenován kardinálem. Po smrti kolínského arcibiskupa Josepha kardinala Höffnera v roce 1987 byl Meisner jmenován 20. prosince 1988 jeho nástupcem; do úřadu byl uveden 12. února 1989. Jeho biskupské heslo zní Spes nostra firma (2Kor 1, 7; česky Máme pevnou naději).
V listopadu 2011 se jako zvláštní papežský legát zúčastnil oslav 800. výročí narození sv. Anežky České v Praze.(zdroj životopisu: wikipedia)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Terry Pratchett

1948 - 2015