Jiří Svetozar Kupka

Jiří S. Kupka pseudonym

česká, 1921 - 2017

Nahrávám...

Životopis

Narozen 28.9.1921 v Praze. Spisovatel, prozaik, dramaturg, scénárista, autor televizních her a knih pro děti.
Pochází z rodiny úředníka. Absolvoval reálné gymnázium v Praze-Libni (mat. 1940) a abiturientský kurz při obchodní akademii v Praze na Vinohradech (mat. 1941). V letech 1941–45 pracoval jako obchodní referent u zemědělské firmy Selecta. Po půlroční vojenské službě v Praze (1945–46) se stal redaktorem časopisů vydávaných Ústřední radou družstev: Zemědělské družstevní noviny, Družstevní věstník, Spotřebitel a Nový svět. V letech 1950–51 byl redaktorem kulturněpolitického měsíčníku Směna v nakladatelství Mladá fronta (redigoval jej s Pavlem Hanušem). V letech 1951–59 působil jako dramaturg v Čs. státním filmu; z toho však rok (1952–53) pracoval jako brigádník na stavbě Slapské hydrocentrály (inspirace využil v románu Rušné dny). Od října 1956 do května 1957 se s režisérem Jiřím Sequensem a kameramanem Rudolfem Miličem st. zúčastnil námořní cesty z Gdyně kolem Afriky na Dálný východ a Suezským průplavem zpět (společně natočili středometrážní dokumentární filmy Muži na palubě, Hranice světadílů a Země středu, všechny 1962). V letech 1959–70 byl vedoucím zprvu zahraničního, pak členského oddělení ve Svazu československých spisovatelů. Roku 1970 začal pracovat jako topič v teplárně, ještě v témže roce však utrpěl těžký úraz s trvalými následky. Čtyři roky byl v invalidním důchodu, pak se stal spisovatelem z povolání.

Zdroj životopisu: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/