Koupit knihy

Jiří Šimonek

česká


Nahrávám...

Životopis

Jiří Šimonek, promovaný psycholog. Je autorem diagnostické metody CA method (Colour Association Method), což je je barvově asociační metoda, která měří vzory chování pomocí barevné škály namísto tradičních dotazníků a průzkumů, umí provokovat odezvu, která nemůže být vědomě ovlivnitelná. Metoda funguje na neurobiologickém základě, kombinuje psychologii s vědeckými poznatky z neurovědy, lékařství, biologie, matematiky, sociologie, statistiky a informačních technologií. Šimonek vycházel zejména ze zkušeností a myšlenek známého švýcara Maxe Lüschera, od něhož známe Lüscherův barvový test, a také z teorie asociací. Teorii asociací přinesli do psychologie Wilhelm Wundt a William James již koncem 19. století, přičemž detailně popsali základní principy a zákony asociací v lidském mozku. Jiří Šimonek v roce 1981 tyto dva přístupy a výhody obou těchto metod propojil. Od té doby soustavně probíhá práce na kultivaci metody.(zdroj životopisu: http://dap-services.cz/metoda/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.