Jiří Šimon

česká, 1936 - 2008

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Jiří Šimon, CSc., se narodil v roce 1936 na statku ve Veselé u Mnichova Hradiště. Odtud byla v únoru 1953 celá rodina násilně vystěhována do Heřmaniček u České Lípy. Svůj život zasvětil sportu. Závodil v atletice za oddíl Lokomotiva Česká Lípa. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor tělesná výchova - biologie, kde mezi spolužačkami potkal svou budoucí ženu. Na téže fakultě pak učil čtyřicet dva let na katedře atletiky (1962-2000), v letech 1992-2000 byl jejím vedoucím. Mezi jeho studenty patřili olympijští medailisté a mistři světa Helena Fibingerová, Jarmila Kratochvílová, Imrich Bugár, Ludvík Daněk, Štěpánka Hilgertová a další. Vychoval několik republikových reprezentantů v hodu oštěpem, např. Zdeňka Adamce nebo Jaroslava Halvu. Je autorem a spoluautorem řady publikací s atletickou tématikou (např. Atletické hody a vrhy, Olympia 2004). Osm let (1992-2000) bojoval společně s bratrem v restitučním soudu za vrácení majetku zkonfiskovaného komunisty. Do rodného statku se vrátil na podzim roku 2000.

Zdroj životopisu: Obálka knihy Ukradený domov