Jiří Rak

česká, 1947

Nahrávám...

Životopis

Jiří Rak (1947), historik. Přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na katedře západoevropských studií. Specializuje se na kulturní dějiny a česko-německé vztahy 19. století. Je autorem knihy Bývali Čechové... - České historické mýty a stereotypy (1994), spoluautorem knih Ve stínu tvých křídel - Habsburkové v českých dějinách (1995), Dějiny zemí Koruny české (2003). Spolu s Vítem Vlnasem připravil výstavu Habsburské století. Praha a české země v dunajské monarchii 1791-1914 (Praha, 2004).

Populární autoři: