Jiří Prosecký

česká, 1949

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Jiří Prosecký, CSc. (*1949, Praha), v letech 1968-73 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory klínopis a francouzština. V roce 1982 složil rigorózní zkoušky a získal titul PhDr. v oboru jazyky a literatury Asie a Afriky. Roku 1990 obhájil na FFUK v Praze kandidátskou disertační práci Mezopotamská magická literatura a její sultantepské prameny a získal vědeckou hodnost kandidáta věd o umění (CSc.).

Po ukončení studií pracoval v letech 1973-78 ve Státní knihovně ČSR, dnes Národní knihovně v Praze. Od roku 1978 je zaměstnán v Orientálním ústavu Akademie věd České republiky (dříve ČSAV), nejprve jako odborný pracovník, od 1990 jako vědecký pracovník. Roku 1987 uskutečnil kratší studijní pobyt v Irácké republice, přednášel na Bagdádské univerzitě, zúčastnil se výzkumu starověkého města Sipparu. V letech 1994-2002 vykonával funkci zástupce ředitele Orientálního ústavu AV ČR, od května 2002 do ledna 2003 byl pověřen jeho vedením. V letech 1990-92 a poté od roku 1999 do roku 2002 přednášel na Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dějiny akkadské literatury a interpretaci akkadských literárních textů.

Zabývá se zejména dějinami akkadské (babylónsko-asyrské) literatury, interpretací akkadských a dvojjazyčných sumersko-akkadských textů, překlady z akkadské literatury, kulturními dějinami starověkého Předního východu. Je autorem, spoluautorem, či překladatelem několika knižních publikací a autorem několika desítek odborných článků. Zúčastnil se řady mezinárodních asyriologických konferencí.

Zdroj životopisu: http://www.orient.cas.cz/odd/oaf/pros/prosecky.htm

Populární autoři: