Koupit knihy

Jiří Pokorný

česká, 1924 - 2012


Nahrávám...

Životopis

Prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc., stál u zrodu české anesteziologie a resuscitace, zasloužil se i o vznik a rozvoj oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof. Pod jeho vedením vyrostlo mnoho kvalitních pracovišť, velmi činný byl také v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 21. dubna 1924 v Londýně

Studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1950. Po promoci pracoval v Ústřední vojenské nemocnici, zprvu na gynekologickoporodnickém oddělení, od roku 1952 byl zařazen na anesteziologické oddělení. V roce 1956 dosáhl odbornosti v nástavbovém oboru anesteziologie při základním oboru gynekologie a porodnictví, v roce 1959 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma „Zavedená hypotenze v anesteziologii“. Habilitován byl v roce 1965. Doktorskou práci na téma „Anesteziologie a resuscitace za mimořádných podmínek“ obhájil v roce 1985. Profesorem anesteziologie a resuscitace byl jmenován v roce 1987, ale tento titul mu byl odebrán podle vysokoškolského zákona z roku 1990. V roce 1992 znovu dosáhl profesury po habilitačním řízení na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 1956–1972 vedl anesteziologické oddělení ÚVN, v letech 1973–1990 Kliniku anesteziologie a resuscitace FN Motol. Obě pracoviště byla klinickými základnami subkatedry a katedry anesteziologie a resuscitace ILF. Tato výuková pracoviště vedl od roku 1969 do roku 1990. V letech 1960–1990 vedl též státní výzkumný úkol „Anesteziologie a resuscitace za mimořádných podmínek“, který obsahoval dílčí úkoly klinické, technické a experimentální. V roce 1996 byl jmenován vedoucím subkatedry přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof IPVZ. Toto pracoviště bylo po zřízení oboru urgentní medicína přeměněno na subkatedru a od roku 2000 na katedru urgentní medicíny a medicíny katastrof, kterou vedl do roku 2003. Jako emeritní profesor s tímto pracovištěm spolupracuje dosud. Je autorem 257 odborných publikací, z toho 11 monografií a kolektivních učebnic oboru anesteziologie a resuscitace i oboru urgentní medicína, jichž je hlavním autorem či pořadatelem. V zahraničí publikoval 36 odborných sdělení.(zdroj životopisu: http://www.zdn.cz/rozhovory/predstavujeme/445798)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: