Jiří Pernes

česká, 1948

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. (* 4. července 1948, Svitavy) je moravský historik a politik.

Vystudoval v letech 1966 až 1972 český jazyk a dějepis na Filosofické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita) v Brně a v letech 1978 až 1980 na téže škole postgraduální studium muzeologie.

Od roku 1977 pracoval v několika muzeích (mj. v muzeu v Slavkově u Brna, kde byl i ředitelem), v letech 1990–1992 byl ředitelem Moravského zemského muzea v Brně. Od roku 1994 je zaměstnán v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Je též externím vyučujícím na Masarykově univerzitě.

Jako historik se zaměřuje zejména na české a československé dějiny 19. a 20. století.

Zdroj životopisu: wikipedia.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Jules Verne

1828 - 1905