Jiří Palka

česká, 1922 - 2011

Nahrávám...

Životopis

Jiří Palka se narodil 29. dubna 1922 v Praze. První duchovní zážitky měl v sedmi letech. Došlo k nim samovolnou meditací. O čtyřicet let později nalezl popis takové meditace v knize od PhDr. Paula Bruntona Hledání Nadjá. Tento zážitek se pak opakoval během života mnohokrát a nesouvisel s žádným náboženstvím ani vírou v Ježíše apod. To jsou jen jiné způsoby, jak můžeme k takovému zážitku dojít.
Zemřel 12. června 2011.

Během jedné meditace viděl i sám sebe kdysi v minulosti jako mladého muže v nuzně zařízeném klášteře. Vnímal svatost toho místa. V důsledku toho pokládal celý život za samozřejmé, že existuje převtělování, a celý život si přál žít alespoň nějakou dobu v klášteře.

Stalo se mu také, že se ocitl mimo své fyzické tělo. Také se setkal s někým, kdo takový zážitek měl. Zjistil přitom, že i mimo tělo je při plném vědomí, vidí a slyší, má svou paměť, svou povahu, může jít, kam chce atd. Z toho vyplývá, že náš mozek není sídlem vědomí, ale něčím jako telefonní centrálou mezi fyzickým tělem a nefyzickým vědomím. Teprve z Ameriky si přivezl literaturu, podle které jsou tyto skutečnosti známy desetiletí. Podle Dr. Moodyho má ale tyto zážitky jen asi 10 % lidí.

Jeho život podstatně změnil pobyt v mystické klášterní škole Summit University v Kalifornii mezi léty 1984 a 1987. Způsobil, že o těchto otázkách začal přednášet. V tehdejší době jedinou organizací, která to umožňovala, byla Náboženská společnost unitářů, jejímž se po několika letech stal duchovním. Od té doby měl přes 600 přednášek, na které přišlo kolem 23 000 posluchačů.

V civilním životě byl překladatelem, pracoval v exportu a informatice.

Zdroj životopisu: spirala.cz/reinkarnace

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882