Koupit knihy

Jiří Michálek

česká, 1941


Nahrávám...

Životopis

Narozen 9. 2. 1941 v Rakovníku. V roce 1964 absolvoval přírodovědeckou fakultu UK [prom.chemik]. V roce 1965 byl přijat jako aspirant na katedru filosofie přírodovědecké fakulty UK, kde se zaměřoval na filosofické problémy přírodních věd. Kandidátskou práci však již nemohl obhajovat, neboť katedra po srpnu 1968 přestala fungovat. V roce 1975 byla vytvořena zvláštní komise, která vyšetřovala jeho politické postoje, bylo mu zakázáno učit a v roce 1977 byl donucen z univerzity odejít. Hlavním důvodem byl jeho dlouholetý těsný vztah k prof. Patočkovi a k řadě dalších pozdějších signatářů Charty 77. Do celého jednání vstoupila též StB, která ho vyslýchala a dodala materiály zmíněné vyšetřovací komisi.

Potom pracoval dva roky (1977-1979) jako dělník v Balírnách obchodu ve Vysočanech. V letech 1979-1989 pracoval v oddělení dětské a dorostové psychiatrie OÚNZ v Praze 9 jako odborný pracovník. V roce 1984 ukončil státní zkouškou tříleté dálkové studium psychopedie na univerzitě v Olomouci. V prosinci 1989 požádal rektora UK o rehabilitaci, obdržel jeho omluvný dopis a k 1. dubnu 1990 byl přijat na nově vytvořenou katedru filosofie přírodních věd na přírodovědecké fakultě, kde působí dosud.

Považuje se za žáka prof. Patočky a věnuje se především fenomenologii. Zaměřuje se na myšlení M. Heideggera po "obratu" a na problematiku koexistence a filosofie výchovy u E. Finka.

Od obnovení činnosti Filosofické jednoty v roce 1990 byl do roku 1998 členem jejího předsednictva a v roce 1994 byl členem Centrální etické komise ministerstva zdravotnictví.

V říjnu 1994 obhájil kandidátskou disertační práci z filosofie na filosofické fakultě UK.(zdroj životopisu: http://www.cfb.cuni.cz/html/lide/michalek.htm)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.