Jiří Martínek

česká, 1976

Nahrávám...

Životopis

RNDr. Jiří MARTÍNEK je český historik a geograf, autor doprovodných textů k mapám a atlasům, fotograf, jeho díla se též zabývají biografickými studiemi.

Jeho díla se specializují na dějiny geografie a historickou geografii, zejména dějiny české vědy, dějiny české geografie, studium života a díla českých cestovatelů, geografů a jejich uplatnění v české společnosti, historická geografie českých zemí, historie a regionální geografie zemí střední a východní Evropy.

Zaměstnání:
2006- dosud Historický ústav AV ČR Praha, v. v. i. (oddělení biografických studií)
2005-dosud katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP
2004-2005 katedra geografie Ústav přírodních věd UJEP
2002-2006 Kartografie Praha, a. s.

Zdroj životopisu: http://geography.ujep.cz/geo_s/lide_s/lide_martinek.html