Jiří Hrbas

česká, 1914 - 1976

Nahrávám...

Životopis

Hrbas Jiří

Narodil se 25.7. 1914 v Praze. Zemřel 30.5 1975 (tamtéž).

Novinář a divadelní dramaturg, herec, filmový kritik a publicista. V třicátých letech studoval na přírodovědné fakultě Karlovy Univerzity. Jako novinář počal publikovat ve Studentském časopise, spolupracoval s tehdejším Československým rozhlasem.Jako novinář přispíval do např. kulturně-politické revue Útok, týdeníku Čin. Ještě před nástupem vojenské služby se seznámil s řadou osobností české divadelní a filmové scény (z režisérů např. s Karlem Lamačem a z herců Vlastou Buriánem či Sašou Rašilovem). V letech 1937
a 1938 začal publikovat své první články o filmu a recenze k českým filmům
(pod šifrou: hbs). V letech 1940-1944 byl dramaturgem i režisérem Moderní činohry a v letech 1944-1945 dramaturgem Lucerna-filmu. Po ukončení druhé světové války se stal redaktorem v deníku Národní Osvobození, kde později vykonával funkci zástupce šéfredaktora. Po únoru 1948 byl členem nově ustanoveného Celostátního klubu československých novinářů. V letech 1949-1951 působil jako novinář v deníku Zemědělské Noviny. Od roku 1953 byl jmenován do funkce šéfredaktora nově zřízeného filmového časopisu – Film a.
Doba. V letech 1952-1953 pracoval jako dramaturg ČSF. V padesátých letech publikoval v časopisu Kino a na sklonku padesátých let – 1959, 1960 ve večerníku Večerní Praha. Po roce 1961, kdy se šéfredaktorem časopisu Film a Doba stal Jan Žalman, byl jmenován Jiří Hrbas vedoucím kulturního úseku Československého filmového ústavu. V roce 1968 se stal šéfredaktorem dalšího filmového časopisu – Záběr. V letech 1970 a 1971 byly pod jeho redakcí vydány dva ročníky – Magazínu Kino. V průběhu sedmdesátých let vydal tři knihy, které byly věnovány osobnostem českého herectví.

Dílo: Hrbas Jiří: Jaroslav Vojta. Praha, Čs. Filmový ústav, 1973, 32. s.
Hrbas, Jiří: Eman Fiala, herec a muzikant. Praha, 1974, 32 s.
Hrbas, Jiří: Vlasta Burian. Praha, Čs. Filmový ústav, 1973, 31. s.


Pseudonym : Miloslav Havel (Čin, Útok, Přehled rozhlasu aj).

Šifry: as (V denním tisku)
-as (Kino, Film a doba)
-bs- (Kino)
-h (Kino)
hb (V denním tisku)
hbs (Film a doba, Kino, Večerní Praha, Svobodné slovo)
hbs, Hbs (Národní osvobození)
J.H. (Květy -1963)
-s- (Kino)
-vel (V denním tisku)


Periodika:

Filmový magazín 1971/1972

Historky o filmařích……………………….(Jiří Hrbas)………………………….48

Filmový magazín 1973

Co jsem prožil s Vlastou Buriánem……..(Jiří Hrbas)…………………..s.70-115

Literatura:

Český hraný film II – 1930-1945. NFA, Praha, 1998.
Český hraný film III - 1945-2001, NFA, Praha, 2001.
Kvapík, J.: Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953. Libri, Praha, 2002,
s. 109.
Kunc, J.: Vlastním jménem….Slovník pseudonymů novodobých českých spisovatelů. Praha, 1958.
Kdo je kdo v Československu. I. Díl (A-J). Připravila dokumentační redakce ČTK (kolektiv publikační skupiny). Hlavní redaktor dr. Václav Brož, redakce slovenské části dr. Olga Slušná. Praha 1969 (1970).
Kunc, J.: Česká literární bibliografie. 1945-1963. D. I. A-M. Praha, 1963.
Procházková, M.: Autorské šifry v českých časopisech. 1959-1964.
Národní knihovna v Praze, 1965, s. 356.
Vopravil, J.: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. SPN, Praha, 1973, s. 670.

Zpracoval Heralt:

Zdroj životopisu: Literatura, peroiodoka v NK Praha

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976