koupit eknihy

Jiří Fiedler

česká, 1935 - 2014koupit eknihy

Nahrávám...

Životopis

Jiří Fiedler se narodil v Olomouci. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a jako redaktor a editor pracoval v době komunistického režimu převážně v nakladatelství pro děti a mládež Albatros. Souběžně překládal ze srbochorvatštiny a z polštiny, s jeho jménem je spjata řada vynikajících převodů děl z těchto národních literatur.
Od 70. let minulého století současně ze soukromého zájmu dokumentoval židovské památky v Čechách a na Moravě. Shromáždil tak tisíce fotografií synagog, hřbitovů, rabínských domů a někdejších židovských škol, památek, z nichž mnohé byly v dalších letech zničeny. K obrazovému materiálu současně získával i faktické informace pečlivě excerpované z nespočetných zdrojů. V době naprostého pohrdání židovským kulturním dědictvím v Čechách a na Moravě vykonal práci, z níž mohou čerpat generace dalších badatelů v oblasti židovského místopisu.
Po pádu komunistické diktatury Jiří Fiedler vydal knihu Židovské památky v Čechách a na Moravě, dodnes základní zdroj informací o židovských sídlech, a v roce 1996 se stal odborným pracovníkem Židovského muzea v Praze. Zde výsledky svého mnohaletého soukromého bádání dále rozvíjel, začal je vkládat do elektronické, stále doplňované a upřesňované Encyklopedie židovských obcí v Čechách a na Moravě. Má dnes na 1670 hesel.
Jiří Fiedler pracoval v Židovském muzeu v Praze až do konce roku 2012, poté s ním spolupracoval externě.

Zdroj životopisu: http://eretz.cz/2014/03/jiri-fiedler-1935-2014/