Koupit knihy

Jiří Ehrmann

česká, 1940


Nahrávám...

Životopis

Po promoci v letech 1963–1968 pracoval jako sekundární lékař interního oddělení nemocnice Tanvald (okres Jablonec nad Nisou), poté až dodnes na II. interní klinice LF UP v Olomouci. Zpočátku pracoval v Olomouci jako sekundární lékař, později asistent, později docent a profesor. Od roku 1998 do roku 2005 zastával funkci přednosty kliniky. Nyní je na klinice pověřen vedením výuky.
Manželka je zdravotní sestra, syn je univerzitní profesor pro obor patologie, dcera je lékařka – plicní choroby, snacha lékařka – onkoložka a zeť je magistr teologie. Lékaři byli rovněž i jeho otec i dědeček. (zdroj životopisu: www.grada.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973