Jiří Dynka

česká, 1959

Nahrávám...

Životopis

Narozen 4. 10. 1959 v lázních Luhačovicích. Poezii píše od roku 1977 (vyjma přerušení v letech 1990 – 1995: přestal psát poezii, aby přežil a zase ji začal psát, aby přežil). Absolvoval ZDŠ v Luhačovicích, gymnázium v Gottwaldově/Zlíně a Vysoké učení technické FaST v Brně. Byl zaměstnán jako projektant Výzkumného ústavu průmyslového stavitelství v Brně; v r. 1987, kvůli rozhodnutí plně se věnovat psaní, odešel pracovat do pražské kotelny.
Žije v Praze.

Zdroj životopisu: www.vetrnemlyny.cz