Jiří Chalupa

česká, 1966

Nahrávám...

Životopis

Doc. Dr. Jiří Chalupa vystudoval historii, českou a španělskou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, svou disertační práci o pádu frankistického režimu ve Španělsku připravoval na univerzitě v Salamance. Nyní působí jako docent na FF UP v Olomouci a na FiF UMB v Banské Bystrici.
Zaměření pedagogické a vědeckobadatelské činnosti:
dějiny a literatura románských zemí (Španělsko, Portugalsko, Itálie, Latinská Amerika)

Zdroj životopisu: spisovatele.cz